HOTLINE:

0432 080 014
Thông báo: Hủy tư cách đại chúng của Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo Thông báo: Hủy tư cách đại chúng của Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo
22/03/2022 | 439 lượt xem
Thông báo: Hủy tư cách đại chúng của Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo
Báo cáo tài chính qua các năm 2018, 2019, 2020 Báo cáo tài chính qua các năm 2018, 2019, 2020
16/12/2021 | 420 lượt xem
Báo cáo tài chính của công ty Việt Sáng Tạo qua các năm 2018, 2019, 2020
Thư mời họp, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Việt Sáng Tạo năm 2021 Thư mời họp, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Việt Sáng Tạo năm 2021
16/12/2021 | 404 lượt xem
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty Việt Sáng Tạo thông qua các nội dung sau
Thông báo: Chốt danh sách cổ đông làm thủ tục đăng kí chứng khoán tại Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam Thông báo: Chốt danh sách cổ đông làm thủ tục đăng kí chứng khoán tại Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam
27/11/2021 | 547 lượt xem
Công ty cổ phần Việt sáng tạo xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông để làm thủ tục đăng kí chứng khoán của Công Ty cổ phần Việt sáng tạo tại trung tâm V...
Thư mời họp, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Việt Sáng Tạo năm 2020 Thư mời họp, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Việt Sáng Tạo năm 2020
22/05/2020 | 358 lượt xem
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Việt Sáng Tạo thông qua các nội dung sau
Thư mời họp, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Việt Sáng Tạo năm 2019 Thư mời họp, nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Việt Sáng Tạo năm 2019
11/05/2019 | 391 lượt xem
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Việt Sáng Tạo thông qua các nội dung sau
Thông báo trả cổ tức năm 2010 Thông báo trả cổ tức năm 2010
10/07/2014 | 1.684 lượt xem
GIẤY ĐĂNG KÝ TRẢ CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Phiếu Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông 2014 Phiếu Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông 2014
13/05/2014 | 1.580 lượt xem
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014...
THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
05/05/2014 | 4.871 lượt xem
Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
THƯ MỜI: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 THƯ MỜI: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
22/04/2014 | 1.450 lượt xem
Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (được tổ chức lại lần 2).
Thông báo Nhân sự cấp cao của Công ty nghỉ việc Thông báo Nhân sự cấp cao của Công ty nghỉ việc
22/04/2014 | 11.795 lượt xem
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng và Đối Tác đã hợp tác với Công ty chúng tôi trong thời gian qua
Phiếu đang ký tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Phiếu đang ký tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012
22/04/2014 | 1.248 lượt xem
Cổ đông/đại diện cổ đông gửi đăng ký này đến Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo trước 16h00 ngày 27/06/2012 để hoàn chỉnh thủ tục dự Đại hội.
Trang 1/2