HOTLINE:

0432 080 014
THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Cập nhập: 08/07/2014
Lượt xem: 1267
Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
STT Tiêu đề tài liệu Loại tệp Dung lượng Tải về
1 2. Chuong trinh Dai hoi.doc .doc ~47kb
2 Mẫu giấy DK trả cổ tức bằng CK VST (ok).doc .doc ~60kb
3 3. Don dang ky tham du DHDCD.doc .doc ~30kb
4 4. Giay uy quyen tham du DHCD.doc .doc ~38kb