HOTLINE:

0432 080 014
Thông báo Nhân sự cấp cao của Công ty nghỉ việc
Cập nhập: 08/07/2014
Lượt xem: 11742
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng và Đối Tác đã hợp tác với Công ty chúng tôi trong thời gian qua

                                                                                                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01/2013/CV-VST                                                                                           ------------

(V/v: Thông báo nhân sự cấp cao nghỉ việc)                                                                Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013                                                                                                            


Kính gửi:- QÚY KHÁCH HÀNG
-   QÚY ĐỐI TÁC
                  
 
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng và Đối Tác đã hợp tác với Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý vị Khách hàng và Đối tác các Ông/Bà có tên sau đã chính thức nghỉ việc tại Công ty từ 01/03/2013:

1.  Ông Trần Mạnh Hà - nguyên Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí  Minh Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo;
2.  Bà Nguyễn Thị Mai Hương – nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo
Quý vị khách hàng và đối tác đang giao dịch các công việc liên quan đến Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo với các Ông/Bà có tên trên vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty chúng tôi theo các thông tin liên lạc sau:

Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo
Địa chỉ số tầng 6 , tòa nhà vp Thăng Long, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Việt Nam
ĐT: 04. 3208 0008  Fax: 04. 3208 0015
Email: info@vst.com.vn  Website: www.vst.com.vn
Hoặc Ông Trần Ngọc Biên – PGĐ điều hành Công ty


Mọi giao dịch giữa Quý vị với các Ông/Bà có tên trên kể từ ngày ban hành công văn này chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Một lần nữa, xin cảm ơn sự hợp tác tích cực của Quý Khách Hàng và Đối tác dành cho Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo trong suốt thời gian qua.
 
Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!
           
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP.
CÔNG TY CP VIỆT SÁNG TẠO
Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

Đặng Văn Sỹ