HOTLINE:

0432 080 014
THƯ MỜI: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Cập nhập: 22/04/2014
Lượt xem: 1344
Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (được tổ chức lại lần 2).
Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012
 
THƯ MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
(Tổ chức lại lần 2)
 
      Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo
 
Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (được tổ chức lại lần 2).
 
Thời gian: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 07 năm 2012
Địa điểm:   Phòng họp – Công ty CP Việt Sáng Tạo
Nhà D3, Ngõ 73, Phố Trần Quang Diệu, Quận Đống Đa, Hà Nội
Nội dung Đại hội: Có chương trình kèm theo
Chúng tôi gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:
-          Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;
-          Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Phong bì và tem thư gửi kèm
 
Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được đăng tại website của Công ty www.vst.com.vn.
Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền đính kèm.
Để việc tổ chức Đại hội Cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự trước 16h30’ ngày 25/07/2012. Bằng các cách sau :

1. Qua điện thoại : 04 35332403 – Mrs Hoa, Mrs Hằng
2. Gửi phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự theo mẫu đính kèm theo địa chỉ : Số nhà D3, ngõ 73, Phố Trần Quang Diệu, Hà Nội.
3. Gửi qua email theo địa chỉ : nguyen.hong.hoa@vst.com.vn; tran.thi.hang@vst.com.vn;
 
Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo - số nhà D3, Ngõ 73, Phố Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04.3533 2403 ;  Fax : 04.3533 2404
 
Trân trọng cảm ơn!
 
                                                                      CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 
 
Đặng Văn Sỹ
                                                                                                        
Ghi chú:
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.