HOTLINE:

0432 080 014
Hoạt động của công ty
Cập nhập: 29/11/2014
Lượt xem: 8.961
Hình ảnh hoạt động của cán bộ, nhân viên Cty Cổ phần Việt Sáng Tạo
Hình ảnh hoạt động của cán bộ, nhân viên Cty Cổ phần Việt Sáng Tạo


 
Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty cổ phần Việt Sáng Tạo kỷ niệm 4 năm ngày thành lập


Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty cổ phần Việt Sáng Tạo kỷ niệm 6 năm ngày thành lập


 
Một Game tập thể mừng VST 06 năm thành lập

 

Cán bộ công đoàn công ty tham gia hoạt động thể thao công đoàn quận Đống Đa


 
Đại diện ba thế hệ của công ty
 
 
Đêm lửa trại vui ánh lửa thiêng
 
CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC
Giới thiệu chung VST (10.666Lượt xem)
Gia hạn thời gian họp đại hội.. (6.334Lượt xem)