HOTLINE:

0432 080 014
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Tổ chức lại lần 2)
Cập nhập: 04/01/2016
Lượt xem: 973
Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức lại lần 2.
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO
Hà nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

THƯ MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
(Tổ chức lại lần 2)
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo
 
Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Sáng Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức lại lần 2.
 
Thời gian: 9 giờ, ngày 26 tháng 01 năm 2013
Địa điểm:   Phòng họp – Công ty CP Việt Sáng Tạo
     Nhà D3, Ngõ 73, Phố Trần Quang Diệu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày chốt danh sách cổ đông : 23 tháng 11 năm 2012
Nội dung Đại hội: Có chương trình kèm theo
Chúng tôi gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:
-          Nội dung chương trình Đại hội
-          Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;
-          Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
-          Dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ
 
Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền đính kèm - .
Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền xin vui lòng gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2013.
Địa chỉ liên hệ  : Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo - số nhà D3, Ngõ 73, Phố Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04.3533 2403 ;  Fax : 04.3533 2404
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Sáng Tạo rất mong Quý vị thu xếp tham dự để đóng góp vào thành công của Đại Hội
 
Trân trọng cảm ơn!

                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(đã ký)
 
  Đặng Văn Sỹ

 
Ghi chú:
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.